آخرین خبرها

تغییرکاربری زمین‌های ورزشی گیلان ممنوع شود

محمدعلی نجفی عصر در نخستین نشست شورای ورزش همگانی گیلان بر ضرورت ایجاد زمینه لازم برای مشارکت حداکثری مردم در ورزش‌های همگانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پرداختن به ورزش همگانی خواست عمومی است، اظهار کرد: شورای ورزش همگانی بخشی از شورای اجتماعی و راهبرد سلامت بوده و باید اقدام‌های لازم برای توسعه ورزش همگانی انجام شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه خدمات، سیاست‌گذاری و پشتیبانی لازم باید در توسعه ورزش همگانی شکل گیرد، تصریح کرد: نباید این نشست‌ها صرف برگزاری جلسات باشد و باید به صورت کاربردی برگزار شود.

وی گسترش فضای  ورزش همگانی در جامعه را ضرورت خواند و گفت: ورزش همگانی پایه حرکت‌های ورزشی و پرورش جسمی و روحی بوده و شهرداران باید در ایجاد فضای مناسب فرهنگی و ورزشی در سطوح مختلف اقدام کنند.

نجفی برخی اقدام‌های فرهنگی و ورزشی را نیازمند هزینه ندانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و آموزش و می‌توانند نقش بسزایی در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی ایفا کنند.

وی نخبگان ورزشی را عصاره ورزش‌هایی نظیر ورزش‌های همگانی خواند و خاطرنشان کرد: جلوگیری از تبدیل زمین‌های ورزشی به کاربری‌های ضروری بوده و باید تغییر کاربری زمین‌های ورزشی ممنوع شود.

استاندار گیلان عدم استفاده مردم از غداهای ناسالم را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و یادآور شد: جشنواره‌های استعدادیابی از جمله اقدام‌های مثبت در توسعه ورزش است.

به نقل از :فارس

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید