آخرین خبرها

اگر من در این سال ها به جای شما شهردار بودم…

اگر من در این سال ها به جای شما شهردار بودم…
– هرگز به کرامت انسان ها توهین نمی کردم.
– هرگز پست و مقام و پول را با شرافت عوض نمیکردم. – هرگز جایگاه کارمندانم را زیر سوال نمی بردم. مثلا به خاطر رضایت عضوی از شورا، هرگز حاضر نبودم فردی با ۲۲ سال سابقه را منزوی کنم و یک کارمند بی تجربه را یکباره مدیر عامل، معاون و یا مدیر منطقه سازم.
– هرگز خودم را لجن مال سیاست نمی کردم تا با چنگ اندازی به دامان سیاسیون خودم و جایگاهم را حفظ کنم.
– از قدرتم برای بالا بردن واقعی محبوبیت و ساختن زیرساخت های شهرم استفاده میکردم به جای اینکه با عوام فریبی ، محبوبیت کاذب ایجاد نمایم.
– هرگز از پول عوارض شهرداری که همشهریانم پرداخت میکنند صفحه هواداران برای خودم راه اندازی نمیکردم.
– من اگر جای شما بودم خانواده ام را بازیچه لابی گری ها و یا عقده گشایی ها قرار نمی دادم.
– من اگر جای شما بودم منافع شهرم را برای بقای خودم خرج نمیکردم.
– من به لیدر های انتخاباتی اعضای شورا سمت نمیدادم و آن ها را مدیر عامل، معاون یا مشاور سازمان نمیکردم.
– من اگر جای شما بودم اجازه دست اندازی شورا نشینان به پروژه های شهرداری را نمی دادم.
– من اگر جای شما بودم برای فرار از استیضاح، به بهانه لیست دانه درشت ها، بگم بگم راه نمی انداختم.

– من اگر جای شما بودم مواظب می شدم آه خانواده آتشنشانان ، پاکبان ها و باغبانان و… دامن گیر خودم و خانواده ام نشود.
– من اگر جای شما بودم بیت المال را خرج تشریفات نمی کردم.
– من اگر جای شما بودم از هنرمندان کشوری با دادن تقدیرنامه و صرف هزینه های هنگفت برای خودم تریبون تبلیغاتی درست نمیکردم.
– من اگر جای شما بودم به جای ایده های زیبا و اجرا های ضعیف به انجام و اتمام اندک پروژه های ماندگار رضایت میدادم.
– من اگر جای شما بودم شهرداری را به دو قطب حامیان و مخالفان تقسیم نمی کردم.
من برای خانواده ام و برای نام خانوادگی ام ارزش قائلم ، نامی که شاید ثروت نداشت شاید پست و مقام نداشت ولی غیرت داشت و تا شهادت پیش رفت.

من از بی ‏قدری خار سر دیوار، دانستم
که ناکس کس نمی‏گردد از این بالا نشینیها

یادداشت سید رضا ثابت قدم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید