آخرین خبرها

ادامه پاکسازی حاشیه رودخانه های شهر رشت

به گزارش نبض خبر: معاون خدمات شهری شهرداری رشت :طرح پاکسازی رودخانه های شهر رشت در حال اجرا است.
طرح پاکسازی رودخانه های رشت در راستای بهسازی فضاهای شهری و ایجاد محیطی سالم و بهداشتی و با ابلاغ معاون خدمات شهری شهرداری رشت و عملیات اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و مناطق پنجگانه در حال انجام است.

علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت در همین رابطه با بیان اینکه طرح پاکسازی حاشیه رودخانه ها با هدف به حداقل رساندن اثرات مخرب آلودگی ها بر محیط زیست شهری انجام می شود اظهار داشت: برای کاهش آلودگی های زیست محیطی به کار بستن ضوابط مناسب و راهکارهای مدیریتی ویژه و متناسب با شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری گفت:فرهنگ سازی در خصوص ایجاد حس تعهد برای داشتن رفتاری مسئولانه در مقابل محیط زیست می تواند نتایج پایدار و موثری را در بر داشته باشد
وی نقش آموزش در مشارکت شهروندان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:برای آگاه سازی و آموزش جامعه باید از سوی سازمانها و نهادهای متولی به صورت ویژه توجه شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید