00010 copy

بهمن داراب زاده رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب شدند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب شدند.

بهمن داراب زاده رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان شد

نبض خبر : عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو و دبیر شورای پایایی شبکه برق کشور با صدور حکمی بهمن داراب زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان را به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب نمودند.
در بخشی از این حکم آمده است: « از آنجا که آن شورا بالاترین نهاد هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر پایایی شبکه برق در آن منطقه می باشد، امید است ضمن تعامل با سایر اعضا و هدایت جلسات در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف این شورا موفق و موید باشید».

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر