00010 copy

تامین اجتماعی لنگرود ماهانه 41 میلیارد تومان تعهدات بیمه ای پرداخت می نماید

بیش از 20 هزار بیمه شده اصلی و افزون بر 7500 نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود جامعه 60 هزار نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در شهرستان لنگرود را تشکیل میدهند .
بیش از 20 هزار بیمه شده اصلی و افزون بر 7500 نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود جامعه 60 هزار نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در شهرستان لنگرود را تشکیل میدهند .

به گزارش نبض خبر به نقل از  روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، عبدالرضا رضائی سرپرست تامین اجتماعی لنگرود با اشاره به اینکه 20246 بیمه شده اصلی تا پایان شهریورماه امسال تحت پوشش این شعبه بوده اند اظهار داشت 45 درصد این تعداد یعنی 9121 نفر را بیمه شدگان اجباری یعنی مشمولین قانون کار و 24 درصد یعنی 4912 نفر را بیمه شدگان گروه حرف و مشاغل آزاد تشکیل میدهند .

وی با بیان اینکه گروه بیمه شدگان راننده با 2229 نفر و سهم 11 درصدی و کارگران ساختمانی با 1570 نفر و سهم 8 درصدی از دیگر گروههای بزرگ تحت پوشش هستند افزود : بیمه اختیاری با 1364 نفر و سهم 7 درصدی از دیگر گروههای شناخته شده بیمه ای در این شهرستان میباشد .

عبدالرضا رضائی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بیش از 60 هزار نفر از جمعیت شهرستان لنگرود از خدمات و تعهدات سازمان بهره مند میباشند خاطر نشان نمود بیش از 4600 بازنشسته ، 425 ازکارافتاده و حدود 2500 بازمانده در قالب افزون بر 1800 پرونده فوتی جامعه مستمری بگیران تحت پوشش این شعبه را تشکیل میدهند .

رئیس تامین اجتماعی شعبه لنگرود با اعلام پرداخت ماهانه بیش از 41 میلیارد تومان انواع تعهدات به جامعه هدف توسط این مجموعه اظهار داشت از این رقم 2 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری است که به 400 نفر از مشمولین در هر ماه پرداخت میشود ولی بزرگترین رقم تعهداتی در حال حاضر ماهانه 38/5 میلیارد تومان انواع مستمری به عنوان تعهدات بلندمدت میباشد و بقیه مبلغ نیز مربوط به انواع غرامتها و کمک هزینه ها است .

شتایان ذکر است بیش از 3500 واحد صنفی ، تولیدی ، صنعتی و خدماتی در حوزه عمل تامین اجتماعی شعبه لنگرود دارای پرونده کارگاهی بوده و از این تعداد حدود 2200 واحد دارای بیمه شده فعال میباشند .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر