امام صادق (ع) :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Tuesday, 30 November , 2021
امروز : سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 25 ربيع ثاني 1443
شناسه خبر : 36342
  پرینتخانه » اخبار, اخبار گیلان, سلامت

مراکز واکسیناسیون کرونا یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ در رشت

مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت سه شنبه 1400/8/30ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپوتنیک ۱ اسپوتنیک ۲ ۱ شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق […]
ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپوتنیک

۱ و ۲

دز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال
۱ شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲ شبانه روزی شهدای پارس خزر تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳ چمران تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴ ملوان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵ مسجد بزرگ مهدیه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود   تزریق می شود
۶ مسجد النصر دیانتی تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۷ پایگاه المهدی کیژده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۸ خمسه بازار مسجد پیر ملا تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۹ مسجد صاحب الزمان فخب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۰ گلسار فرهنگیان شهدای کربلای ۵ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۱ سرخبنده شهید روزبهان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۲ مسجد الغدیر حمیدیان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۳ مسجد ولی امر دباغیان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۴ امام هادی مسکن مهر تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۵ تالار پاسار گاد پیر بازار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۶ مسجد صاحب الزمان پیر بازار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۷ مرکز جامع سلامت ۱ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۸ مرکز جامع سلامت ۲ پایگاه صفاری  پایگاه سردار جنگل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۹ پایگاه روستایی سیاه اسطلخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۰ مرکز جامع سلامت ۵ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۱ مرکز جامع سلامت ۸ پایگاه مفتح و استقامت تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۲ مرکز جامع سلامت ۹  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۳ مرکز جامع سلامت ۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۴ مرکز جامع سلامت ۱۱ پایگاه باقر آباد تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۵ خانه بهداشت پیله داربن تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۶ خانه بهداشت منگوده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۷ خانه بهداشت کماکل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۸ خانه بهداشت فخب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۹ مرکز جامع سلامت۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۰ مرکز جامع سلامت ۱۳ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۱ پایگاه بهداشتی قدس تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۲ خانه بهداشت بیجار بنه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۳ خانه بهداشت پاچه کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۴ خانه بهداشت پیر کلا چای تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۵ خانه بهداشت کیژده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۶ خانه بهداشت لچه گوراب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۷ پایگاه شهری نخود چر تزریق می شود   تزریق می شود دارد 
۳۸ خانه بهداشت آتشگاه  تزریق می شود تزریق می شود   دارد
۳۹ خانه بهداشت خشته مسجد  تزریق می شود  تزریق می شود دارد 
۴۰ خانه بهداشت کسار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۱ مرکز جامع سلامت ۱۵و پایگاه شالکوه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۲ خانه بهداشت اشکیک تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۳ خانه بهداشت بالا کویخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۴ خانه بهداشت دو آب مردخ تزریق می شود  تزریق می شود   دارد
۴۵ خانه بهداشت شکار اسطلخ تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۴۶ خانه بهداشت گرفم تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۴۷ خانه بهداشت تله گاه بالا تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۴۸ خانه بهداشت مصر دشت تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۴۹ مسجد جامع خمام تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۰ خانه بهداشت  برمچه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۱ خانه بهداشت  تازه آباد خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۲ خانه بهداشت خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۳ خانه بهداشت دهنه  سر شیجان  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۴ خانه بهداشت راسته کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۵ خانه بهداشت شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۶ خانه بهداشت میان محله شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۷ مسجد سید الشهدا تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود   تزریق می شود
۵۸ خانه بهداشت احمد ورسر تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۹ خانه بهداشت تیسیه تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۶۰ خانه بهداشت سر خشکی تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۶۱ خانه بهداشت فتاتو تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۲ خانه بهداشت فشتکه تزریق می شود  تزریق می شود  دارد
۶۳ خانه بهداشت گورابجیر صحرا تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۴ خانه بهداشت باغچه بنه تزریق می شود  تزریق می شود دارد 
۶۵ خانه بهداش سید ابوالقاسم بلسکله  تزریق می شود تزریق می شود دارد 
۶۶ خانه بهداشت جورکویه تزریق می شود  تزریق می شود دارد 
۶۷ مرکز خشکبیجار ۲ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۸ خانه بهداشت آلمان   تزریق می شود تزریق می شود    دارد 
۶۹ خانه بهداشت تمل   تزریق می شود دارد    دارد 
۷۰ خانه بهداشت سیاه اسطلخ پایین  تزریق می شود  دارد    دارد 
۷۱ پایگاه سلامت تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۲ خانه بهداشت تازه آباد تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۳ خانه بهداشت جیلدان تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۴ خانه بهداشت چپک ناظمی تزریق می شود  تزریق داردمی شود دارد   دارد 
۷۵ خانه بهداشت فخر آباد تزریق می شود  دارد  دارد   دارد  دارد
۷۶ تالار فرنا تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۷ خانه بهداشت لیچاه دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۸ مرکز کوچصفهان ۱ دارد  دارد    دارد 
۷۹ خانه بهداشت جور بیجار کل   دارد    دارد 
۸۰ خانه بهداشت حشکوا   دارد    دارد 
۸۱ خانه بهداشت دشتان   دارد    دارد 
۸۲ خانه بهداشت سده دارد  دارد    دارد 
۸۳ خانه بهداشت کتیک لاهیجان دارد    دارد 
۸۴ خانه بهداشت گرباسده دارد    دارد 
۸۵ خانه بهداشت کدو سرا دارد  دارد    دارد 
۸۶ خانه بهداشت کفته رود دارد  دارد    دارد 
۸۷ خانه بهداشت گراکه دارد  دارد  دارد  دارد دارد دارد دارد 
۸۸ خانه بهداشت مبارک آباد دارد  دارد    دارد 
۸۹ خانه بهداشت جیر کویه دارد  دارد     دارد 
۹۰ خانه بهداشت چپر پرد پایین دارد  دارد    دارد 
۹۱ خانه بهداشت چپر پرد زمان دارد دارد دارد    دارد 
۹۲ خانه بهداشت حاجی بکنده دارد  دارد    دارد 
۹۳ خانه بهداشت سادات محله دارد  دارد    دارد 
۹۴ خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
۹۵ خانه بهداشت تالش محله دارد  دارد    دارد 
۱۰۰ خانه بهداشت بیجار پس دارد  دارد    دارد 
۱۰۱ خانه بهداشت دلچه دارد  دارد    دارد 
۱۰۲ خانه بهداشت قلعه سرا دارد  دارد    دارد 
۱۰۳ خانه بهداشت گیل پرد سر دارد  دارد    دارد 
۱۰۴ خانه بهداشت اسلام آباد دارد  دارد    دارد 
۱۰۵ خانه بهداشت بازارچه شهرستان دارد  دارد    دارد 
۱۰۶ خانه بهداشت پیش کنار دارد  دارد    دارد 
۱۰۷ خانه بهداشت دره پشت دارد  دارد    دارد 
۱۰۸ خانه بهداشت دهبنه دارد  دارد    دارد 
۱۰۹ خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
۱۱۰ خانه بهداشت قاضیان پایین دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بالا گفشه دارد   دارد   دارد 
خانه بهداشت شیرایه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت علی بو زایه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت جعفر آباد دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت برکاده پایین دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت شکار سرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فشکچه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت مژده دارد  دارد    دارد 
مسجد آقا سید حسن دارسازی دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت دارسازی دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت پلکوه دارد  دارد     دارد 
خانه بهداشت پیشه ور دارد   دارد   دارد 
خانه بهداشت گورابسر دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ملاسرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت میشامندان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ویشکا سوفه دارد  دارد    دارد 
مرکز طارمسر دارد  دارد    دارد 
مرکز بهداشت چوکام دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بلسکله دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بیجرود کل دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت جیر سر باقر خاله دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت جیر سر چوکام دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فر شکی دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت اشمنان طالش دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کته سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت دافچاه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کلا چاه ۱ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کلا چاه ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
اتوبوس سیار شهر داری دارد   دارد دارد  دارد دارد 
اتوبوس سیار دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کنار سر بزرگ دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت گیلوا    دارد   دارد 
خانه بهداشت هندوانه پرد سر دارد  دارد    دارد 
مرکز کوچصفهان ۲ دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ایمن آباد دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بلسبنه دارد  دارد    دار 
خانه بهداشت خشته مسجد دارد  دارد     دارد
خانه بهداشت علی نوده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت لاله دشت دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت  علی نوده دارد  دارد    دارددارد 
خانه بهداشت لاله دشت دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت نویده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ویشکانند بالا  دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت چلک دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت رشت آباد دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فشتم سفلی دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فشتم علیا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت لولمان دارد  دارد    دارد 
سالن انقلاب دارد  دارد    دارد 
پایگاه سلامت   دارد    دارد دارد 
خانه بهداشت جوبنه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کنستان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت نشرود گل   دارد    دارد 
خانه بهداشت طالم سه شنبه بالا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت طالم سه شنبه پایین دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت عکا شا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت احمد سرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت سراوان بالا محله دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت قاضیان بالا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت اسکولک دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت امام زاده هاشم دارد  دارد   دارد دارد دارد 
خانه بهداشت دیز کوه دارد  دارد   دارد دارد دارد 
خانه بهداشت گلسرک دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت موشنگاه دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت آقا سید شریف دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت سقالکسر دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت صیقلان ورزل دارد  دارد     دارد 
خانه بهداشت فلکده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت لاکان ۱ دارد  دارد   دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت لاکان ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت تخسم دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت سلکی سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کشل ورزل دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت گوراب ورزل دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت پیر بازار دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت پیر ده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت طش دارد  دارد    دارد 

 

 

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مراکز واکسیناسیون کرونا یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ در رشت بسته هستند

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد