امام صادق (ع) :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Tuesday, 30 November , 2021
امروز : سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 25 ربيع ثاني 1443
شناسه خبر : 36366
  پرینتخانه » اخبار, بهداشت و درمان, خبرهای گیلان, عمومی, واکسیناسیون کرونا

مراکز واکسیناسیون کرونا ۱۴۰۰/۹/۲

ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپایکوژن دز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال ۱ شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق […]

ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپایکوژن دز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال
۱ شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۲ شبانه روزی شهدای پارس خزر تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۳ مسجد بزرگ مهدیه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود   دارد تزریق می شود
۴ مسجد النصر دیانتی تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۵ پایگاه المهدی کیژده تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۶ خمسه بازار مسجد پیر ملا تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۷ مسجد صاحب الزمان فخب تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۸ گلسار فرهنگیان شهدای کربلای ۵ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۹ سرخبنده شهید روزبهان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۰ مسجد الغدیر حمیدیان تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۱ مسجد ولی امر دباغیان تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۲ امام هادی مسکن مهر تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۳ تالار پاسار گاد پیر بازار تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۴ مسجد صاحب الزمان پیر بازار تزریق می شود تزریق می شود دارد تزریق می شود
۱۵ مرکز جامع سلامت ۱ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۶ مرکز جامع سلامت ۲ پایگاه صفاری  پایگاه سردار جنگل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۷ پایگاه روستایی سیاه اسطلخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۸ مرکز جامع سلامت ۵ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۱۹ مرکز جامع سلامت ۷ دارد  دارد  دارد 
۲۰ مرکز جامع سلامت ۸ پایگاه مفتح و استقامت تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۱ مرکز جامع سلامت ۹  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۲ مرکز جامع سلامت ۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۳ مرکز جامع سلامت ۱۱ پایگاه باقر آباد تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۴ خانه بهداشت پیله داربن تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۵ خانه بهداشت منگوده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۶ خانه بهداشت کماکل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۷ خانه بهداشت فخب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۸ مرکز جامع سلامت۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۲۹ مرکز جامع سلامت ۱۳ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۰ پایگاه بهداشتی قدس تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۱ خانه بهداشت بیجار بنه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۲ خانه بهداشت پاچه کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۳ خانه بهداشت پیر کلا چای تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۴ خانه بهداشت کیژده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۵ خانه بهداشت لچه گوراب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۳۶ پایگاه شهری نخود چر تزریق می شود   تزریق می شود دارد 
۳۷ خانه بهداشت بیجار کنار دارد دارد دارد
۳۸ خانه بهداشت پاچه کنار دارد دارد دارد
۳۹ خانه بهداشت پیر کلا چای دارد دارد دارد
۴۰ خانه بهداشت کیژده دارد دارد دارد
۴۱ خانه بهداشت پس ویشه دارد دارد دارد
۴۲ خانه بهداشت پسیخان دارد دارد دارد
۴۳ خانه بهداشت دافسار دارد دارد دارد
۴۴ خانه بهداشت آتشگاه  تزریق می شود تزریق می شود   دارد
۴۵ خانه بهداشت خشت مسجد  تزریق می شود  تزریق می شود دارد 
۴۶ خانه بهداشت کسار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۷ مرکز جامع سلامت ۱۵و پایگاه شالکوه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۸ خانه بهداشت اشکیک تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۴۹ خانه بهداشت بالا کویخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۰ خانه بهداشت دو آب مردخ تزریق می شود  تزریق می شود   دارد
۵۱ خانه بهداشت شکار اسطلخ تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۵۲ خانه بهداشت گرفم تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۵۳ خانه بهداشت تله گاه بالا تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۵۴ خانه بهداشت مصر دشت تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۵۵ مسجد جامع خمام تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۶ خانه بهداشت  برمچه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۷ خانه بهداشت  تازه آباد خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۸ خانه بهداشت خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۵۹ خانه بهداشت دهنه  سر شیجان  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۰ خانه بهداشت راسته کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۱ خانه بهداشت شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۲ خانه بهداشت میان محله شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۳ مسجد سید الشهدا تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود   تزریق می شود
۶۴ خانه بهداشت چاپار خانه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۵ خانه بهداشت تیسیه تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
۶۶ خانه بهداشت سر خشکی تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
خانه بهداشت مرز دشت دارد دارد دارد
۶۷ خانه بهداشت فتاتو تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۸ خانه بهداشت گورابجیر صحرا تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
۶۹ مرکز خشکبیجار ۱ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت جور کویه  دارد دارد   دارد
۷۰ خانه بهداشت  نوشر دارد دارد   دارد
۷۱ خانه بهداشت فرشم دارد دارد   دارد
۷۲ خانه بهداشت مریدان دارد دارد   دارد
۷۳ خانه بهداشت رودپشت دارد دارد   دارد
۷۴ خانه بهداشت بلسکله دارد دارد   دارد
۷۵ خانه بهداشت آلمان دارد دارد   دارد
۷۶ خانه بهداشت تمل دارد دارد   دارد
خانه بهداشت سیا اسطلخ بالا دارد دارد   دارد
خانه بهداشت سیا اسطلخ پایین دارد دارد   دارد
۷۷ پایگاه سلامتلشت نشاء۱ دارد دارد دارد دارد دارد
۷۸ خانه بهداشت جیلدان تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۷۹ خانه بهداشت چپک ناظمی تزریق می شود  دارد   دارد
۸۰ خانه بهداشت فخر آباد تزریق می شود  دارد  دارد   دارد  دارد
۸۱  خانه بهداشت جیرهنده تزریق می شود  دارد  دارد  دارد دارد 
۸۲ خانه بهداشت زهنده دارد دارد دارد دارد دارد
۸۳ مرکز کوچصفهان ۱ دارد  دارد    دارد 
۸۴ خانه بهداشت جور بیجار کل دارد  دارد    دارد 
۸۵ خانه بهداشت حشکوا  دارد دارد    دارد 
۸۶ خانه بهداشت دشتان دارد  دارد    دارد 
۸۷ خانه بهداشت سده دارد  دارد    دارد 
۸۸ خانه بهداشت کتیک لاهیجان دارد دارد    دارد 
۸۹ خانه بهداشت گرباسده دارد دارد    دارد 
۹۰ خانه بهداشت کدو سرا دارد  دارد    دارد 
۹۱ خانه بهداشت کنار سر بزرگ دارد  دارد    دارد 
۹۳ خانه بهداشت هندوانه پردسر دارد دارد   دارد
۹۴ مرکز کوچصفهان ۲ دارد دارد   دارد
۹۵ خانه بهداشت ایمن آباد دارد دارد   دارد
۹۶ خانه بهداشت بلسبنه دارد دارد   دارد
۹۷ خانه بهداشت خشت مسجد دارد دارد   دارد
۹۸ خانه بهداشت علی نویده دارد دارد   دارد
خانه بهداشت لاله دشت        
۹۹ خانه بهداشت ویشکاننک بالا دارد دارد   دارد
۱۰۰ خانه بهداشت رشت آباد دارد دارد   دارد
۱۰۱ خانه بهداشت فشتم سفلی دارد دارد   دارد
۱۰۲ خانه بهداشت چلک دارد دارد    
۱۰۳ خانه بهداشت فشتم علیا دارد دارد   دارد
۱۰۴ خانه بهداشت لولمان دارد دارد   دارد
۱۰۵ پایگاه سلامت سنگر ۱ دارد دارد   دارد
۱۰۶ خانه بهداشت باز قلعه ملک دارد دارد   دارد
۱۰۷ خانه بهداشت باز قلعه اکبر دارد دارد   دارد
۱۰۸ خانه بهداشت کیاسر دارد دارد   دارد
۱۰۹ خانه بهداشت گیلا وندان دارد دارد   دارد
۱۱۰ مرکز طارمسر دارد دارد   دارد
۱۱۱ خانه بهداشت چپر پرد پایین دارد دارد   دارد
۱۱۲ خانه بهداشت چپر پرد زمان دارد دارد   دارد
۱۱۳ خانه بهداشت حاجی بکنده دارد  دارد     دارد
۱۱۴ خانه بهداشت جیر کویه دارد دارد   دارد دارد
۱۱۵ خانه بهداشت شهرستان دارد دارد دارد    دارد 
۱۱۶ خانه بهداشت طالش محله دارد دارد   دارد
۱۱۷ خانه بهداشت زیبا کنار  دارد دارد   دارد دارد
۱۱۸ خانه بهداشت حاجی بکنده دارد  دارد    دارد 
۱۱۹ خانهبهداشت چونچنان دارد دارد   دارد
۱۲۰ خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
۱۲۱ خانه بهداشت خشک اسطلخ دارد دارد   دارد
۱۲۲ خانه بهداشت نوده دارد دارد   دارد
۱۲۳ خانه بهداشت طالش محله دارد  دارد    دارد 
۱۲۴ خانه بهداشت بیجار پس دارد  دارد    دارد 
۱۲۵ خانه بهداشت دلچه دارد  دارد    دارد 
۱۲۶ خانه بهداشت قلعه سرا دارد  دارد    دارد 
۱۲۷ خانه بهداشت گیل پرد سر دارد  دارد    دارد 
۱۲۸ خانه بهداشت اسلام آباد دارد  دارد    دارد 
۱۲۹ خانه بهداشت بازارچه شهرستان دارد  دارد    دارد 
۱۳۰ خانه بهداشت پیش کنار دارد  دارد    دارد 
۱۳۱ خانه بهداشت دره پشت دارد  دارد    دارد 
۱۳۲ خانه بهداشت دهبنه دارد  دارد    دارد 
۱۳۳ خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
۱۳۴ خانه بهداشت قاضیان پایین دارد  دارد    دارد 
۱۳۵ خانه بهداشت بالا گفشه دارد   دارد   دارد 
۱۳۶ خانه بهداشت چافو چاه دارد دارد   دارد
۱۳۷ شیجان کفشه دارد  دارد    دارد 
۱۳۸ خانه بهداشت علی بو زایه دارد  دارد    دارد 
۱۳۹ خانه بهداشت جعفر آباد دارد  دارد    دارد 
۱۴۰ خانه بهداشت برکاده پایین دارد  دارد    دارد 
۱۴۱ خانه بهداشت شکار سرا دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۴۲ خانه بهداشت فشکچه دارد  دارد    دارد 
۱۴۳ خانه بهداشت مژده دارد  دارد    دارد 
۱۴۴ مسجد آقا سید حسن دارسازی دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۴۵ خانه بهداشت دارسازی دارد  دارد    دارد 
۱۴۶ خانه بهداشت پلکوه دارد  دارد     دارد 
۱۴۷ خانه بهداشت پیشه ور دارد   دارد   دارد 
۱۴۸ خانه بهداشت گورابسر دارد  دارد    دارد 
۱۴۹ خانه بهداشت ملاسرا دارد  دارد    دارد 
۱۵۰ خانه بهداشت میشامندان دارد  دارد    دارد 
۱۵۱ خانه بهداشت ویشکا سوفه دارد  دارد    دارد 
۱۵۲ مرکز طارمسر دارد  دارد    دارد 
۱۵۳ مرکز بهداشت چوکام دارد  دارد    دارد 
۱۵۴ خانه بهداشت بلسکله دارد  دارد    دارد 
۱۵۵ خانه بهداشت بیجرود کل دارد  دارد    دارد 
۱۵۶ خانه بهداشت جیر سر باقر خاله دارد  دارد   دارد دارد دارد 
۱۵۷ خانه بهداشت جیر سر چوکام دارد  دارد    دارد 
۱۵۸ خانه بهداشت فر شکی دارد  دارد    دارد 
۱۵۹ خانه بهداشت کته سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۶۰ خانه بهداشت دافچاه دارد  دارد    دارد 
۱۶۱ خانه بهداشت کلا چاه ۱ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۶۲ خانه بهداشت کلا چاه ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۶۳ اتوبوس سیار شهر داری دارد   دارد دارد  دارد دارد 
۱۶۴ اتوبوس سیار دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۶۵ سالن انقلاب       دارد
خانه بهداشت شیخ علی بست        
خانه بهداشت نصرالله آباد        
۱۶۶ خانه بهداشت طالم سه شنبه بالا دارد  دارد    دارد 
۱۶۷ خانه بهداشت طالم سه شنبه پایین    دارد   دارد 
۱۶۸ خانه بهداشت عکا شا دارد  دارد    دارد 
۱۶۹ خانه بهداشت احمد سرا دارد  دارد    دارد 
۱۷۰ خانه بهداشت کچا دارد  دارد    دارد 
۱۷۱ خانه بهداشت سروان بالا محله دارد  دارد    دار 
۱۷۲ خانه بهداشت سراوان میان محله دارد  دارد     دارد
۱۷۳ خانه بهداشت قاضیان بالا دارد  دارد    دارد 
۱۷۴ خانه بهداشت اسکولک دارد  دارد   دارد دارد دارد 
۱۷۵ خانه بهداشت امام زاده هاشم دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۷۶ خانه بهداشت دیزکوه دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۷۷ خانه بهداشت گلسرک دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۷۸ خانه بهداشت موشنگا دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۷۹ خانه بهداشت آقا سید شریف دارد  دارد    دارد 
۱۸۰ خانه بهداشت سقالکسار دارد  دارد    دارد 
۱۸۱ خانه بهداشت گالش محله دارد  دارد    دارد 
۱۸۲ خانه بهداشت سیاه گلوبندان دارد  دارد    دارد 
۱۸۳ خانه بهداشت صیقلان ورزل دارد  دارد    دارد 
۸۴۱ خانه بهداشت فلکده   دارد    دارد دارد 
۱۸۵ خانه بهداشت لاکان ۱ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۸۶ خانه بهداشت لاکان ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۸۷ خانه بهداشت تخسم دارد  دارد   دارد دارد دارد 
۱۸۸ خانه بهداشت سلکی سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۸۹ خانه بهداشت کشل ورزل دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۹۰ خانه بهداشت گوراب ورزل دارد دارد دارد  دارد دارد 
۱۹۱ خانه بهداشت پیر بازار دارد  دارد    دارد 
۱۹۲ خانه بهداشت پیر ده دارد  دارد    دارد 
۱۹۳ خانه بهداشت طش دارد  دارد    دارد 
۱۹۴ خانه بهداشت کفته رود دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
۱۹۵ خانه بهداشت گراکه دارد  دارد   دارد دارد دارد دارد دارد 
۱۹۶ خانه بهداشت مبارک آباد دارد  دارد   دارد دارد دارد
|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد