00010 copy

منابع تامین اجتماعی حق الناس بوده و سوء استفاده از آن تعدی به حقوق صاحبان واقعی است .

نبض خبر : در این یادداشت که توسط روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان منتشر گردید ، آمده است :

سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجموعه ای عمومی و غیردولتی ، بزرگترین و گسترده ترین بیمه گر اجتماعی محسوب می گردد که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد .

این سازمان فاقد منابع دولتی بوده و از محل وصول حق بیمه ها با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان و با ماهیت و کارکردی بیمه ای و بر اساس قوانین و محاسبات آکچوئری اداره می گردد و از این رو تمامی منابع آن حق الناس می باشد .

دامنه متنوع مخاطبان و تعهدات ، روزنه های موجود در برخی قوانین ، عدم آگاهی از نقش و اهمیت این سازمان در جامعه و آثار ناشی از لطمات وارده بر پیکره آن ، ضعف فرهنگی و اقتصادی در برخی افراد ، برداشت های ناصواب از وظایف و ماموریتها ، تفسیرهای غلط و منفعت طلبانه از مقررات و … همگی عواملی هستند که سبب شکل گیری سوء استفاده ها از تعهدات قانونی این مجموعه خدمتگزار بصورت من غیرحق می گردد که نتیجه آن همچون موریانه ای در بلندمدت ویران نمودن و تخریب این سازمان را دربرخواهد داشت .

ارسال لیست حق بیمه با دستمزدهای غیرواقعی ، استفاده از شمولیت ناحق از گروههای معافیت دار همچون کارگران ساختمانی و … ، تلاش برای ایجاد سابقه خلاف از طریق پیمانکاری ها و کارگاههای دوستان و آشنایان ، پرداخت دستمزدهای صوری بالاتر به صورت کاذب برای بهره مندی از مستمری بیشتر ، سوء استفاده از خدمات درمان ، طلاق های صوری ، ازدواج دختران و زنان جوان با سالمندان برخوردار از حقوق بازنشستگی ، تبانی های خلاف برای بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری ، اشتغال های پنهان در دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری ، فرارهای بیمه ای ، … همگی مصادیقی است که آگاهانه و یا سهواً به صرف حق دانستن یا برای پر نمودن خلاء های ناشی از مشکلات معیشتی در زندگی توسط افراد جامعه انجام شده و در واقع هر یک از این اقدامات به مثابه کشیدن چنگالی به صورت این سازمان و بخشی از منابع آن را به ناحق از آن خود نمودن جلوه ای از دزدی و کلاهبردی و تجاوز به حقوق دیگران قلمداد می گردد .

درواقع اینگونه افراد با دست کردن در جیب بیمه شدگان و کارفرمایان و بازنشستگانی که صاحبان واقعی این سازمان هستند دین بزرگی با تعدی به حق الناس بر گردن خود باقی میگذارند و تارو پود این سازمان عظیم که متعلق به اقشار زحمتکش جامعه است را از هم گسسته و با زیاد نمودن غیرواقعی مصارف تعهداتی و یا نپرداختن حقوق تکلیفی و یا سوء استفاده از مقرراتی که در اصل به آنها تعلق ندارد سبب برهم خوردن بیشتر توازن منابع و مصارف و تهدید آن میگردند .

نکته دیگر اینکه وضعیت شرکتهای شستا و بدهی دولت ، شاید به سبب بزرگی ، همواره از سوی رسانه ها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد ولی از این منظر ، یعنی دهها هزار سوء استفاده صورت گرفته به ظاهر کوچک و پنهان در دل جامعه که توسط افراد عامه مردم که برداشت های من غیرحق در بخش های مختلف تعهداتی را به تامین اجتماعی تحمیل می نماید مغفول مانده است .

آثار این هجمه ها زمانی بیشتر نمایان میگردد که اگر تنها یک درصد از پرداختی های سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور را مشمول این موارد بدانیم با توجه به دامنه تعهدات حدود 25000 میلیارد تومانی تامین اجتماعی در هر ماه ، در واقع در هر ماه حدود 250 میلیارد تومان و در هر سال 3000 میلیارد تومان از منابع حق الناس آن با تعدی این افراد به سرقت می رود .

امید است به همت صاحبنظران و بویژه اصحاب رسانه ، با فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر شهروندان با مفاهیم و قوانین و تکالیف و حقوق متقابل در این عرصه و از بین بردن تعارض موجود در انتظارات غیرمنطقی و رفتارهای نادرست در قبال این سازمان ، بتوانیم در صیانت و پاسداری از آن که به مثابه امانتی برای آیندگان و میراثی از گذشتگان با ماهیتی مشاع و بین النسلی است کوشا بوده و بیشتر ایفای نقش نماییم .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.