امام صادق (ع) می فرماید :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Wednesday, 19 June , 2019
امروز : چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸ - 16 شوال 1440
آرشیو : اجتماعی
هیچ کس پاسخگو نیست

پیامک های تبلیغاتی همچنان روی اعصاب مشترکین !

پیامک های تبلیغاتی و سیل گزارشات مردمی؛ به گزارش نبض خبر موضوع تکراری پیامک های تبلیغاتی در سال های اخیر بارها مورد اعتراض مشترکین تلفن همراه بوده است که هر بار از سوی اپراتورها با ارائه ی راه حلی، به ظاهر خود را پیگیر و حافظ حقوق مردم جلوه داده اند. اما واقعیتی که جامعه با آن روبرو شد چیزی فراتر از این ها می باشد !

۲۸ خرداد ۱۳۹۸