امام صادق (ع) :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Sunday, 26 September , 2021
امروز : یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - 19 صفر 1443

در بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ؛ ارتقا سرانه فضای سبز شهری از اولویتهای مهم شهرداری رشت / ایجاد المانهای تاثیرگذار ، نماد هویت شهری

بهارمست گفت: حذف زوائد بصری، کاشت گلهای فصلی، توجه به وضعیت پارکهای سطح شهر در برنامه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گیرد.

۰۳ مهر ۱۴۰۰

ضرورت احترام به شهروندان در حین انجام وظیفه
شهردار رشت در نشست با جمعی از پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری: