امام صادق (ع) می فرماید :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Tuesday, 21 May , 2019
امروز : سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 رمضان 1440
یادداشت/ رضا سیف پور

شرایط کسب و کار در اقتصاد ۹۸

انتظار می‌رود این روند باعث شود که تجار بزرگ به این نتیجه برسند که؛ «سود در نفروختن است نه در فروختن» و این یعنی کاهش معاملات، افزایش قیمت‌ها و در کنار آن تعطیلی بخش مهمی از کسب وکارهای کوچک. به این وضعیت در کسب و کار «کاهش عمق بازار» گفته می‌شود.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمستان
یادداشت محمد حسین هوشنگی
طرح تحول سلامت: تداوم یا توقف –یادداشت دکتر باکی هاشمی قسمت دوم
یادداشت دکتر باکی هاشمی قسمت دوم
زایمان طبیعی، ترویج یا تحمیل – یادداشت دکتر باکی هاشمی
یادداشت دکتر باکی هاشمی