00010 copy

در دانشگاه علوم‌ پزشکی چه خبر است ؟

اختصاصی نبض خبر : با توجه به بررسی اخیر عملکرد یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، مواردی در خصوص جذب یکی از مدیران فعلی به عنوان هیئت علمی بدون رعایت فرایندهای قانونی و موازین اداری و استخدامی مطرح شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که فردی در دو منصب مدیریتی به صورت همزمان (مدیر و سرپرست) فعالیت می‌کند و ماه ها از سرپرستی وی سپری شده است این مهم می بایست از طریق سلسله مراتب اداری وزارتخانه بررسی واقدام گردد.

گفته می شود شخصی که صلاحیت خودش ش توسط نماینده گرفته شده است از این فرد به صورت ویژه حمایت می نماید !

شائبه هایی وجود دارد که این نور چشمی علاوه بر مشاغل مذکور به عنوان عضو هیئت علمی بدون اجرای فراخوان‌های لازم و رعایت فرایندهای قانونی و استاندارد در حال جذب می باشد.

در این زمینه، جامعه و شهروندان به دنبال شفافیت و پاسخگویی از سوی مقامات دانشگاه هستند.
لازم است تا صحت موارد ادعایی به دقت بررسی شود و نتایج به صورت شفاف و با رعایت کامل قوانین به اطلاع عموم برسد.

مسئولیت‌های اداری  باید با دقت و طبق قوانین و مقررات معین شده انجام شود تا در دولت انقلابی شهید رئیسی که با جان خود به دنبال برقراری عدالت بود ، حقی از کسی ضایع نگردد و چه بسیاری از نخبگان این نظام و انقلاب و سرزمین که سالها پشت خطوط جذب در دانشگاه ها هستند و در صورت فرصت برابر بدور از رانت و… قطعا بکارگیری این نخبگان در موقعیت های مختلف و مناصب مدیریتی خدمات ارزنده ای به کشور ارایه خواهند کرد.
به نظر میرسد ورود دستگاه محترم قضایی جهت بررسی‌های دقیق و شفاف برای تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق بیت المال و جلوگیری از بروز موارد مشابه نیاز شرایط فعلی کشور باشد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر