00010 copy

طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می یابد

تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون در ماه آتی بطور کامل انجام می شود و به اتمام می رسد.

نبض خبر : “بهمن داراب زاده” مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: حدود 80 درصد ایثارگرانی که حائز شرایط برای تبدیل وضعیت بودند، کارشان انجام شده و احکام تعداد زیادی صادر شده و احکام تعدادی نیز در شرف صدور می باشد.
وی افزود: وقفه موجود بخاطر این است که بعضی از ایثارگران درآوردن مدارک خود بطور یکجا عمل نکردند و طی یک ماه آینده تغییر وضعیت تمامی ایثارگران به اتمام می رسد.
داراب زاده گفت: تعداد عزیزان ایثارگر در شرکت برق منطقه ای گیلان که مشمول قانون می شوند 117 نفر است، 82 نفر احکامشان صادر شده، 7 نفر در فرایند بررسی و اخذ تاییدیه قرار دارند و 28 نفر دیگر هم در مراحل فرایند گزینشی می باشند.
وی افزود: 26 نفر از نیروهای ایثارگر مربوط به شرکت های طرف قرارداد با شرکت برق هستند که امور 18 نفر از آنها انجام شده و 8 نفر نیز در حال انجام است که در آینده به ما ملحق شده و مشغول کار خواهند شد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر