00010 copy

قبض های میلیونی برق در تابستان!!!

 افزایش نرخ حامل های انرژی متناسب با افزایش درآمد خانوار و تعدیل حقوق کارمندان و کارگران نبوده است. این موضوع بر معضلات اصلی زندگی روزمره افزوده و بدون در نظر گرفتن تناسب با درآمد شهروندان 

اختصاصی نبض خبر :اخبار اخیر و بحث های داغ بین مدیران حوزه انرژی شاهد اخبار مکرر مربوط به افزایش نرخ قبض برق در جامعه هستیم. این پرسش مهم مطرح است که آیا تکرار واژه افزایش در این زمینه بیشتر با هدف کنترل بعد روحی و روانی جامعه انجام میشود؟ تحلیلها نشان میدهند که افزایش نرخ حامل های انرژی متناسب با افزایش درآمد خانوار و تعدیل حقوق کارمندان و کارگران نبوده است. این موضوع بر معضلات اصلی زندگی روزمره افزوده و بدون در نظر گرفتن تناسب با درآمد شهروندان بر بار مالی آنها افزوده است.

با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌های اخیر، از جمله مواد پروتئینی،گوشت و مرغ و لبنیات و غیره، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت اقتصاد خانواده‌ها به درستی صورت نگرفته است. سوالات بسیاری در ذهن مردم ایجاد شده که نیازمند پاسخ‌های شفاف و عملی از سوی مسئولین است.

ساختار محاسبه الگوی مصرف در کنار مدیریت تامین مصرف کننده ها موضوعی ای است که شاید فکر برخی از شهروندان رو به خود جلب نماید. طبق اظهارات سخنگوی  صنعت برق تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر الگو تا ١.٥ برابر، مازاد بر الگو تا ٢.٥ برابر، و میزان مصارف بیش از ٢.٥ برابر به ترتیب با ضرایب ٠.٥، ١.٥، ٢.٥ و ٥ برابر هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
چند سوال و پاسخی که شاید هیچ وقت داده نشود :
– آیا الگوی مصرفی تامین کننده نیاز های خانوده ها می باشد ؟
– آیا ضرایبی که از آن ها به عنوان جریبه و تنبیه یاد میشود و به ابزار تهدید بدل گشته ، منصفانه و قانونی است ؟
– آیا امکان این وجود دارن که شرکت توزیع برق ناتوان از تامین نیاز های برق کشور باشد و با ترویج کم مصرفی و تهدید و جریمه قصد در پوشش ناتوانی های خود داشته باشد ؟
– آیا راهی در کشور وجود دارد که مدیران صنعت برق کشور به دلیل خسارات وارده از خاموشی ها در فصول گرما و در بارش های برف به عنوان ترک فعل مجاکمه گردند ؟
– آیا نمایندگان فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی قادر هستند با استفاده از ابزار نظارتی مشکلات مردم را پیگیری نمایند ؟

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر