00010 copy

مشکل امروز مردم ما آسفالت کوچه و معابر نیست !!

مردم امروزه به دنبال تحقق اهداف بزرگتری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
امروزه نمایندگان ما باید عملکرد پیشین و اهداف آتي خود را در خصوص مسایل جدی تر و بزرگ تر ، نظير اشکال ساختاری بودجه و عدم از دست دادن پنجره های جمعیتی در سالیان آتی و هزاران مساله و معضل بزرگ جامعه فعلی بیان کنند .
مردم باید میزان نظارت مجلس در خصوص فساد ستیزی در سیستم اداری دولت را از نمایندگان شهر و استانشان مطالبه کنند .
نمایندگان استان طی چهارسال گذشته چندین نشست تخصصی با کدامین دستاورد مثبت در خصوص رفع معضلات مردم این استان ترتیب داده اند؟
نمایندگان گیلانی ما در تخصیص و اخذ بودجه های عمرانی و غیره ، چندمین استان در کشور بوده اند ؟
نقش نمایندگان استان ما در اشتغالزایی حقیقی جوانانمان در کدامین جایگاه کشوریست ؟
شفاف سازی و بیان تصمیماتی که مردم منفعت آن را ، در زندگی روزمره خود لمس کرده باشند ، میتواند از افتخارات نمایندگانی که هم اکنون در مجلس حضور دارند باشد .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر